Co nowego...

Bądź na bieżąco

11 listopada 2023

31. OFPHH – zapraszamy w maju 2024

Drodzy Artyści, dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Jednak jesteśmy zmuszeni przełożyć termin festiwalu na maj przyszłego roku.Osobom, które dokonały wpłat akredytacyjnych, zostaną one zwrócone w przeciągu 7 […]
16 października 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w 31. OFPHH

Drodzy Artyści! Mamy przyjemność zaprosić Was na kolejną, 31. edycję OFPHH, która odbędzie się już 19 listopada 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem festiwalu. […]

TO JUŻ ZA NAMI...

KONCERT KONKURSOWY


Koncert Konkursowy!

17 listopada na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach odbył się KONCERT KONKURSOWY!
25 Uczestników zaprezentowało się zgromadzonej publiczności, wykonując z towarzyszeniem OFPHH Band, zarówno swoje autorskie kompozycje jak i covery.

KONCERT: NICK SINCKLER - 11x11


Nick Sinckler akustycznie!

16 listopada w ramach 30. OFPHH na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach wystąpił NICK SINCKLER!
Amerykański wokalista, którego artystyczna przygoda rozpoczęła się w Nowym Jorku. Miał okazję współpracować ze znakomitymi muzykami reprezentującymi gatunek soul &r’n’b. Wśród nich znalazły się takie osobowości jak: Ari Gold, Paradise czy Adam Joseph.
Nick tworzy muzykę oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach, współpracując z polskimi muzykami: Kayah, Natalia Kukulska, T-Love, Blue Cafe, Wet Fingers, DJ Inox, MacLaro. Twórcza praca wspólnie z DJ Inox (DJ Inox feat. Nick Sinckler) owocuje muzycznymi hitami: I Like You, Light Up The Night czy I’m on my way.
To jego głos słyszymy w intro w znanego programu muzycznego The Voice of Poland.
8.04.2018r. odbyła się premiera nowego albumu Nicka o nazwie 11x11. Krążek jest w całości w języku polskim, co było dużym wyzwaniem dla artysty. Na płycie gościnnie zaśpiewała m.in. Natalia Kukulska.

VOICE LAB:


Warsztaty wokalne z MATEUSZEM KRAUTWURSTEM!

Warsz­taty wo­kal­ne ozna­czają sz­ko­le­nie głosu po­przez od­po­wied­nie ćwicze­nia od­de­chowe, emi­syj­ne, śp­ie­wanie wie­lo­głoso­we, trak­to­wanie głosu jak in­strument oraz po­bu­dze­nie wy­obraźni mu­zycz­nej, która na­pędza prze­cież ca­ły mu­zycz­ny ro­z­wój. Wszyst­ko przy­sto­so­wane do wy­ko­rzystania pra­cy w gru­pie ja­ko atu­tu i po­li­go­nu doświad­czal­nego dla oso­bi­stych mu­zycz­nych ek­s­perymen­tów - wie­lo­krot­nie łatwiej jest otworzyć się w gru­pie lu­dzi, w której jed­nost­ki łączą chęć ro­z­woju, pa­sji oraz miłości do mu­zyki.

?.

Zapytaj

Masz pytania? Pomożemy!