Co nowego...

Bądź na bieżąco

24 lipca 2019

OFPHH „W Głośniku” – 29. Koncert Konkursowy [audio]

Posłuchaj nagrań live z 29. Koncertu Konkursowego OFPHH! Na naszej stronie w zakładce MULTIMEDIA pojawiła się playlista z nagraniami live wszystkich Uczestników biorących udział w 29. […]
13 lipca 2019

Rozpoczynamy rekrutację uczestników 30. OFPHH

Rusza rekrutacja uczestników 30. OFPHH!!! Śpiewanie to Twoja pasja? Nie wyobrażasz sobie chwili bez muzyki? A może śpiewem wyrażasz siebie? Pewnie tak jest – bo czytasz […]

ZOBACZ CO PRZYGOTOWALIŚMY

KONCERT: NICK SINCKLER - 11x11


Nick Sinckler akustycznie!

16 listopada w ramach 30. OFPHH na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach wystąpi NICK SINCKLER!
Amerykański wokalista, którego artystyczna przygoda rozpoczęła się w Nowym Jorku. Miał okazję współpracować ze znakomitymi muzykami reprezentującymi gatunek soul &r’n’b. Wśród nich znalazły się takie osobowości jak: Ari Gold, Paradise czy Adam Joseph.
Nick tworzy muzykę oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach, współpracując z polskimi muzykami: Kayah, Natalia Kukulska, T-Love, Blue Cafe, Wet Fingers, DJ Inox, MacLaro. Twórcza praca wspólnie z DJ Inox (DJ Inox feat. Nick Sinckler) owocuje muzycznymi hitami: I Like You, Light Up The Night czy I’m on my way.
To jego głos słyszymy w intro w znanego programu muzycznego The Voice of Poland.
8.04.2018r. odbyła się premiera nowego albumu Nicka o nazwie 11x11. Krążek jest w całości w języku polskim, co było dużym wyzwaniem dla artysty. Na płycie gościnnie zaśpiewała m.in. Natalia Kukulska.
 

16 listopada 2019 | 18:00
Cena biletu: 45 pln

#Akredytacja festiwalowa Uczestnika 30. OFPHH upoważnia do wstępu na koncert.

VOICE LAB:


Warsztaty wokalne z MATEUSZEM KRAUTWURSTEM!

Warsz­taty wo­kal­ne ozna­czają sz­ko­le­nie głosu po­przez od­po­wied­nie ćwicze­nia od­de­chowe, emi­syj­ne, śp­ie­wanie wie­lo­głoso­we, trak­to­wanie głosu jak in­strument oraz po­bu­dze­nie wy­obraźni mu­zycz­nej, która na­pędza prze­cież ca­ły mu­zycz­ny ro­z­wój. Wszyst­ko przy­sto­so­wane do wy­ko­rzystania pra­cy w gru­pie ja­ko atu­tu i po­li­go­nu doświad­czal­nego dla oso­bi­stych mu­zycz­nych ek­s­perymen­tów - wie­lo­krot­nie łatwiej jest otworzyć się w gru­pie lu­dzi, w której jed­nost­ki łączą chęć ro­z­woju, pa­sji oraz miłości do mu­zyki.
 

?.

Zapytaj

Masz pytania? Pomożemy!