Mateusz Krautwurst zasiądzie w Jury OFPHH 2018

OFPHH.

Jury

Mateusz Krautwurst

Wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny


Mateusz Krautwurst rozpoczął swoją karierę muzyczną w 2006 roku, kiedy to został liderem zespołu The Positive.
Absolwent wokalistyki kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W 2006 ro­ku od­był tra­sę kon­cer­to­wą po Wiel­kiej Brytanii ja­ko wo­ka­lista naj­po­pular­niej­sze­go w Eu­ro­pie chóru go­spel The Lon­don Com­mu­nity Go­spel Choir [jak pierw­szy Po­lak w hi­sto­rii i jeden z nie­licz­nych bia­łych wo­ka­listów]. Kul­mi­na­cją tra­sy był kon­cert w lon­dyńs­kim Ale­xan­dra Pa­lace na UK Hall Of Fame z Geor­gem Mar­tinem, tuż po po­ja­wie­niu się na scenie gwiazd świa­to­we­go for­ma­tu (Ja­mes Brown, Pat­tie Label­le, Joss Sto­ne, Bey­on­ce i Prin­ce).
W 2016 roku Mateusz zrealizował autorski cykl wieczorów z muzyką improwizowaną #openstage w centrum Warszawy, w którym na przełomie stycznia i maja wystąpili czołowi muzycy polskiej sceny muzycznej m.in. Hania Stach, Kuba Molęda, Nick Sinckler, Ania Karwan, Grzech Piotrowski, Łukasz Sztaba, a także goście z Londynu – Jnr Robinson (wokalista) oraz Oscar Stieler – pianista, który współpracował ze światowymi gwiazdami (Erykah Badu, Dwele, Taio Cruz, Macy Gray).

W dalszym ciągu koncertuje i zajmuje się produkcją muzyki (audio & live).

Podczas 29. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla w Woźnikach, Mateusz zasiądzie w Jury festiwalu oraz poprowadzi warsztaty wokalne z zakwalifikowanymi do Koncertu Konkursowego wokalistami.
Au­tor­skie kom­po­zycje to ma­teria bar­dzo de­likat­na, oso­bi­sta. Sam kom­po­nuję od daw­na i wiem, jak ciężko o dy­stans do własnej twór­czo­ści.
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.